Metrum Acoustics D/A converters

Metrum Acoustics D/A converters

Benelux grootste USB DAC store, meer dan 20 merken gereed voor demo. Vanaf 199€ tot 20K€. 


Waarom House of DACs?

House of DACs is feitelijk de logische afgeleide van Audiofiles bedrijfsfilosofie 'concept-store  in  moderne  compacte  audio systemen'.  Het gedachtegoed van Audiofile hangt nu eenmaal aan de verkoop van hedendaagse, moderne compacte audiosystemen waar, naast topgeluid, gebruiksgemak en integratie in de leefomgeving een dominante rol speelt.
Een manier om hier aan te voldoen, is het toepassen van D/A converters, aangestuurd middels een (dedicated) computer al dan niet bediend via een device remote. Om onze positie in dit deel van het audiosegment te verstevigen is besloten om "House of DACs' op te richten.

Wat betekent 'House of DACs' voor u?
Allereerst, House of DACs laat een rijk assortiment D/A converters zien, allen demonstratieklaar. Om u een idee te geven. De collectie bestaat uit meer dan 20 merken, en het aantal groeit. Ook aan prijsklasses geen gebrek. Alle denkbare DACs, tussen 99€ en 20.000€,  zijn beschikbaar, voor u.

Veel keus
Audiofile gelooft sedert haar oprichting in het bieden van veel keuze binnen een bepaald segment. In die zin moet de klant beslissen op basis van de meest rationele- en relevante koopwaarden. Met een (te) beperkt merkenpakket verliest de verkopende partij aan objectiviteit, waardoor de kans op het geven van 'gekleurde' adviezen te zeer aanwezig is, althans, dat is onze zienswijze.

Proof of the pudding
...is in the listening. Zelfs een instap-DAC van 99 Euro kan uitgebreid getest worden. We hebben de ruimte, we hebben de producten en we hebben het geduld. En hoewel u onze DACs ook via onze webshop kunt bestellen geven we toch de voorkeur aan persoonlijk contact. Op basis van Google info, reviews en best prices een DAC op afstand kopen staat synoniem met het blind kopen van een product dat te allen tijde eerst beluisterd had moet worden.

30 dagen
Als laatste: mocht, ondanks het beoogde kwalitatieve traject toch twijfels ontstaan na de aankoop, dan kunt u beroep doen op de 30 dagen recht van retour. U krijgt dan netjes uw geld terug. Addertje onder het gras...deze service verlenen we alleen indien u hier in onze winkel uw dac gekocht heeft. Bij webshop bestelllingen geldt het wettelijke 14 dagen recht van retour.Website Metrum Acoustics

All Engineering is een bedrijf met een geschiedenis van innovatie in verscheidene vakgebieden binnen de wereld van de elektronica. Binnen het vakgebied van de hifi heeft All Engineering vooral bekendheid gekregen met het  merk Metrum Acoustics. Vooral op het vlak van elektrostatische luidsprekersystemen gaat de kennis terug tot 1989 en is daar in een later stadium bredere applicaties voor elektronica aan toegevoegd.  Voor de industrie zijn en worden diverse producten ontworpen, maar altijd zijn deze een mix van elektronica en akoestische systemen en speelt digitale signaalverwerking daar een belangrijke rol in. Als het om digitale systemen binnen de hifi gaat, is het aanbod van componenten om tot een product te komen een zeer beperkt. Diverse fabrikanten leveren deze bouwstenen en bepalen in grote mate hoe het signaal verwerkt wordt en dus bepalen zij grotendeels ook het geluidsbeeld wat ontstaat. De huidige trend is om technieken zoals ‘upsampling’ en ‘oversampling’ al vooraf in een chip onder te brengen, wat betekent dat de ontwerper dat maar zal moeten accepteren. Een consequentie hiervan is dat veel merken dezelfde ‘bouwstenen’ gebruiken en dat het klankbeeld van deze systemen verraadt welke componenten zijn toegepast. Als een ontwerper van mening is dat het anders zou moeten, dan zal hij geconfronteerd worden met een beperktheid in het aanbod dan wel, dat hij zijn heil moet zoeken bij oude componenten.

Technieken zoals oversampling en upsampling zijn ontstaan vanuit een behoefte om het noodzakelijke filteren na  "digitaal/  analoog" conversie mild te laten plaatsvinden en hiermee fasevervorming te voorkomen. Vooral in de jaren vlak na de introductie van de CD speler, bleken de toegepaste conversiemethoden niet vrij van artefacten en was scherpe filtering een noodzaak en zijn genoemde oversampling-technieken ontstaan. Hoewel de voorstanders het anders doen voorkomen hebben oversampling en upsamplingtechnieken eveneens nadelen, wat zich manifesteert in het impulsgedrag van genoemde systemen.

Inmiddels is er een grote groep die het "non-oversamplingsprincipe (of kortweg NOS)" aanhangt, maar zich moet behelpen met oude chips met alle nadelen van dien. All Engineering heeft de laatste jaren veel onderzoek verricht op dit principe en onderschrijft de gehoormatige voordelen tot op zekere hoogte. Wel moesten de artefacten verdwijnen bij de ontwikkeling vandeze nieuwe omzetter. Het antwoord is de NOS Mini DAC geworden, een digitaal / analoog omzetter met moderne chips en welke vrij is van alle nadelen uit het verleden. Op deze "dedicated" website kunt u  lezen waarom de NOS Mini DAC in zo'n korte tijd tot een succes is geworden, en hoe de opvolgers van de NOS mini DAC daarmee verder zijn gegaan.

Abonneren op Metrum  Acoustics D/A converters